ถือศีลอด

การถือศีลอดในช่วง 10 วันแรกของซุลฮิจญะฮ์

การทำความดีงามในช่วงเวลา 10 วันของเดือนซุลฮิจญะฮ์นั้นเป็นที่รักยิ่งไปยังอัลลอฮฺตะอาลา  และท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงส่งเสริมให้กระทำความดีงามในช่วง 10 วันของเดือนซุลฮิจญะฮ์ ซึ่งการกระทำความดีงามนั้นย่อมครอบคลุมถึงการถือศีลอดด้วยและสมควรส่งเสริมให้กระทำเหมือนกับอิบาดะฮ์อื่นๆ ด้วย  เช่น  การซิกรุลลอฮ์  การอ่านอัลกุรอาน  การศ่อะวาตต่อท่านนะบีย์  การเตาบะฮ์  การบริจาคทาน  และการละหมาดสุนัตต่างๆ  เป็นต้น

หัวใจของการถือศีลอด

อัลเลาะฮ์ตะอาลา ได้ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องเดือนร่อมะฎอนและฮุกุ่มต่างๆ ของการถือศีลอดในครั้งเดียวในซูเราะฮ์อัลบะก่อเราะฮ์จากอายะฮ์ที่ 183-187 แต่สิ่งที่ทำให้ฉุกคิดในหัวใจก็คือ ระหว่างอายะฮ์ที่ 183-187 นั้น มีอายะฮ์หนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับฮุกุ่มของการถือศีลอดเลย แต่อัลเลาะฮ์ตะอาลาทรงนำมาสอดแทรกไว้ในบรรดาอายะฮ์ต่างๆ ที่กล่าวถึงฮุกุ่มการถือศีลอดเดือนร่อมะฎอน นั่นก็คืออายะฮ์ 186 ที่มีใจความว่า

ความอดทนกับการถือศีลอด

เดือนร่อมะฎอนยังมีอีกชื่อหนึ่ง ที่ถูกเรียกว่า “เดือนแห่งความอดทน” ซึ่งความอดทนนั้นเป็นตำแหน่งหรือระดับของจิตใจที่มีความสูงส่ง เพราะความอดทนนั้น เป็นความรู้สึกยังยั้งชั่งใจหรือระงับจิตใจให้พ้นจากสิ่งที่อารมณ์ใฝ่ต่ำปรารถนา ซึ่งทำให้หัวใจของผู้ศรัทธามีความรักและผูกพันกับอัลเลาะฮ์ตะอาลามากยิ่งขึ้นนั่นเอง

การถือศีลอดวันอาชูรออฺและตาซูอาอฺ

การถือศีลอดในวันตาซูอาอฺและอาชูรออฺนั้น เป็นซุนนะฮ์ของท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม วันตาซูอาอฺ คือวันที่ 9 ของเดือนมุหัรร็อม และวันอาชูรออฺ คือวันที่ 10 ของเดือนมุหัรร็อม

การถือศีลอด 6 วันเดือนเชาวาล

เมื่อร่อมะฎอนได้ผ่านพ้นไป และอัลเลาะฮ์ตะอาลาก็ทรงประทานความเมตตาและความโปรดปรานให้เราถือศีลอดอย่างลุล่วงไปด้วยดีนั้น เราก็จงบากบั่นปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่อไปเพื่อชุกูร (ขอบคุณ) อัลเลาะฮ์ต่อเนี๊ยะอฺมัตอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ และหนึ่งในอิบาดะฮ์หลังจากร่อมะฎอนนั้น คือซุนนะฮ์ให้ทำการถือศีลอด 6 วันของเดือนเชาวาลนั่นเอง

ความอิคลาศคุณลักษณะพิเศษของการถือศีลอด

แท้จริงการถือศีลอดนั้น เป็นสื่อทำให้ผู้ที่ถือศีลอดมีความอิคลาศบริสุทธิ์ใจ เพราะผู้ที่ถือศีลอดนั้น เขารู้ว่าไม่มีผู้ใดเห็นแก่นแท้การถือศีลอดของเขานอกจากอัลเลาะฮ์ตะอาลา 

ผู้ทำการถือศีลอดมี 3 จำพวก

มุสลิมนั้นย่อมมีความแตกต่างกันตามอะมัลที่พวกเขาได้ปฏิบัติ หากเรากลับไปศึกษาซูเราะฮ์อัลวากิอะฮ์ ก็จะพบว่าอัลเลาะฮ์ตะอาลาทรงแบ่งมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท

แต่นัฟซูไม่ถูกล่ามโซ่

เป็นที่ทราบดีว่าเดือนร่อมะฎอนอันประเสริฐ  บรรดาประตูแห่งความดีงามทั้งหลายจะถูกเปิด และบรรดาประตูแห่งความชั่วร้ายจะถูกปิด  ซึ่งดังกล่าวนี้ท่านร่อซูลุลเลาะฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ได้กล่าวไว้

ความประเสริฐของเดือนรอมฎอน

ความประเสริฐของเดือนร่อมะฎอน

อัลเลาะฮ์ตะอาลาได้ทรงเจาะจงเดือนร่อมะฎอนอันจำเริญนี้ด้วยความประเสริฐ ความดีงาม และบะร่อกะฮ์อันมากมาย

การใช้ยาหยอดตาและคอนแทคเลนส์ขณะถือศีลอด?

การใช้น้ำยาหยอดตาไม่ทำให้เสียศีลอด เพราะบริเวนดวงตาไม่มีรูโพรงที่จะทำให้เข้าไปถึงภายใน  ดังนั้นขนาดการใช้ยาหยอดตายังไม่ทำให้เสียศีลอด  แน่นอนว่าการใช้คอนแทคเลนส์ย่อมไม่ทำให้เสียศีลอดยิ่งกว่าครับ

Pages

ติดตามได้ทาง