ชะอฺบาน

เสียงบรรยาย : ขุมคลังแห่งเดือนชะอฺบานสู่เดือนร่อมะฎอน

หัวข้อ: ขุมคลังแห่งเดือนชะอฺบานสู่เดือนร่อมะฎอน

ณ มัสยิดดาร็อสสะอาดะฮ์ (ปากลัด)

การเตรียมตัวสู่เดือนรอมะฎอน

ท่านอบูบักร  อัลวัรร็อก อัลบัลคีย์  กล่าวว่า

شَهْرُ رَجَبٍ شَهْرُ الزَّرْعِ، وَشَهْرُ شَعْبَانَ شَهْرُ سَقْيِ الزَّرْعِ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ حَصَادِ الزَّرْعِ

“เดือนร่อญับ  เป็นเดือนแห่งการเพาะปลูก  เดือนชะอฺบานเป็นเดือนแห่งการรดน้ำพรวนดิน  และเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว” อิบนุร่อญับ, ละฏออิฟ อัลมะอาริฟ, หน้า 292.

การถือศีลอดเดือนชะอฺบาน

การถือศีลอดเดือนชะอฺบาน

ท่านหญิงอาอิชะฮ์ มารดาแห่งศรัทธาชน กล่าวว่า
"ฉันไม่เคยเห็นท่านร่อซูลุลเลาะฮ์ ซ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ถือศีลอดสมบูรณ์ในเดือนหนึ่งนอกจากเดือนร่อมะฏอน  และฉันไม่เคยเห็นท่านร่อซูลุลเลาะฮ์จะทำการถือศีลอดจากเดือนหนึ่งมากไปว่าเดือนชะอฺบาน" รายงานโดยบุคอรีย์(1833)

เดือนชะอฺบาน...เดือนที่ถูกลืม

เดือนชะอฺบานนั้น  ยังเป็นเดือนที่มีความประเสริฐและมีความโดดเด่นกว่าเดือนอื่น ๆ  เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่บรรดาอะมัลถูกยกนำเสนอต่ออัลเลาะฮ์ ตาอาลา  เป็นเดือนที่อัลเลาะฮ์ตาอาลา ทรงเมตตาต่อบรรดาผู้ขอความเมตตาต่อพระองค์  เป็นเดือนที่พระองค์ทรงอภัยโทษแก่บรดาผู้ขออภัยโทษกับพระองค์  และยังเป็นเดือนที่อัลเลาะฮ์ ตาอาลา ทรงปลดปล่อยปวงบ่าวของพระองค์ออกจากไฟนรก

ติดตามได้ทาง