ฉันได้บนบานว่าจะเชือดแพะ แต่ฉันได้เชือดลูกวัวแทน หุก่มว่าอย่างไร ?

ถาม

ฉันได้บนบานว่าจะเชือดแพะ แต่ฉันได้เชือดลูกวัวแทน หุก่มว่าอย่างไร ?

ตอบ
การเชือดลูกวัวแทนการเชือดแพะในการบนบานนั้น ถือว่า เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับท่าน เพราะว่าลูกวัวนั้นเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าแพะ

ดู ตำรา الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية โดย เชค อะลีย์ ญุมอะฮฺ มุฟตีย์ใหญ่แห่งอียิปต์ ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่อง อาหาร เครื่องดื่มและการเชือดสัตว์ หน้าที่ 140
http://www.sunnahstudent.com/forum/index.php/topic,6906.0.html

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง