เชือดไก่หรือกระต่ายเพื่อทำอะกีเกาะฮฺแทนการเชือดแพะ หุก่มว่าอย่างไร ?

ถาม

ฉันไม่มีความสามารถที่จะเชือดแพะสองตัวเพื่อทำอะกีเกาะฮฺได้ ดังนั้น ฉันจะเชือดกระต่ายสองตัวหรือไก่สองตัวแทน ได้หรือไม่ ?

ตอบ
การเชือดกระต่ายสองตัวหรือไก่สองตัวเพื่อทำอะกีเกาะฮฺ แทนการเชือดแพะสองตัว ถือว่า ไม่อนุญาต  ดังนั้นหากว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะเชือดแพะ อะกีเกาะฮฺของเขาก็ตกไป (ไม่ต้องทำ)

ดู ตำรา الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية โดย เชค อะลีย์ ญุมอะฮฺ มุฟตีย์ใหญ่แห่งอียิปต์ ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่อง อาหาร เครื่องดื่มและการเชือดสัตว์ หน้าที่ 139
http://www.sunnahstudent.com/forum/index.php/topic,6901.0.html

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง