เลือดแบบใด ที่ทำให้เสียน้ำละหมาด ?

ถาม
เลือดแบบใด ที่ทำให้เสียน้ำละหมาด ?
 

ตอบ
เลือดที่ไหลออกมาจากผิวหนังนั้น ไม่ทำให้เสียน้ำละหมาด ตามทัศนะของปราชญ์มัซฮับชาฟิอีย์ นอกสะจากว่า มันจะออกมาจากทางใดทางหนึ่งจากทั้งสองทวาร


ดู ตำรา الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية โดย เชค อะลีย์ ญุมอะฮฺ มุฟตีย์ใหญ่แห่งอียิปต์ ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่อง ความสะอาด หน้าที่ 11
http://www.sunnahstudent.com/forum/index.php/topic,6872.0.html

 

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง