อะไรคือ หลักฐานของปราชญ์มัซฮับมาลิกีย์ ที่มีทัศนะว่า “หมูนั้นสะอาด” ?

ถาม
อะไรคือ หลักฐานของปราชญ์มัซฮับมาลิกีย์ ที่มีทัศนะว่า “หมูนั้นสะอาด” ?
 

ตอบ
หลักฐานของปราชญ์มัซฮับมาลิกีย์ ที่มีทัศนะว่า “หมูนั้นสะอาด” คือ

 أن كل حى طاهر
“แท้จริงทุกสิ่งที่มีชีวิตนั้น สะอาด”


ดู ตำรา الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية โดย เชค อะลีย์ ญุมอะฮฺ มุฟตีย์ใหญ่แห่งอียิปต์ ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่อง ความสะอาด หน้าที่ 9
http://www.sunnahstudent.com/forum/index.php/topic,6842.0.html

 

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง