การไว้เล็บให้ยาวในสภาพที่ไม่น่าเกลียดนัก หุก่มว่าอย่างไร ?

ถาม
การไว้เล็บให้ยาวในสภาพที่ไม่น่าเกลียดนัก พร้อมทั้งทำความสะอาดมันอยู่เสมอ หุก่มว่าอย่างไร ?
 

ตอบ
การปล่อยให้เล็บยาวจนกระทั่งยาวเกินออกมาจากปลายนิ้ว  ตรงนั้นแหละจะเป็นที่อยู่ของชัยฏอน  เสมือนกับที่ท่าน อะบูฮุร็อยเราะฮฺ ได้รายงานเอาไว้


ดู ตำรา الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية โดย เชค อะลีย์ ญุมอะฮฺ มุฟตีย์ใหญ่แห่งอียิปต์ ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่อง ความสะอาด หน้าที่ 9
http://www.sunnahstudent.com/forum/index.php/topic,6839.0.html

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง