ขี้นกที่มีอยู่ในมัสยิด หุก่มว่าอย่างไร ?

ถาม
ขี้นกที่มีอยู่ในมัสยิด หุก่มว่าอย่างไร ?
 

ตอบ
ขี้นกที่มีอยู่ในมัสยิดนั้น หุก่มศาสนาถือว่า อภัยให้


ดู ตำรา الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية โดย เชค อะลีย์ ญุมอะฮฺ มุฟตีย์ใหญ่แห่งอียิปต์ ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่อง ความสะอาด หน้าที่ 7
http://www.sunnahstudent.com/forum/index.php/topic,6833.0.html

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง