ท่านซุลกิฟลินั้นเป็นนบีหรือไม่ ?

ถาม


ท่าน ซุลกิฟลิ นั้น เป็นนบีหรือไม่ ??  

ตอบ


ท่านซุลกิฟลินั้น เป็นหนึ่งจากบรรดานบีทั้งหลาย แท้จริงปราชญ์บางท่านมีทัศนะว่า ท่าน ซุลกิฟลิ นั้น ไม่ได้เป็นนบี แต่ทว่าทัศนะนี้เป็นทัศนะที่ถูกปฏิเสธ  ดังนั้น ท่าน ซุลกิฟลิ นั้น เป็นหนึ่งในบรรดานบีทั้งหลาย จากกลุ่มของบนีอิสรออีล ตามทัศนะของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ
 


ดู ตำรา الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية โดย เชค อะลีย์ ญุมอะฮฺ มุฟตีใหญ่แห่งอียิปต์ ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่อง หลักการยึดมั่น หน้าที่ 185
http://www.sunnahstudent.com/forum/index.php/topic,6653.0.html

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง