การโกนขนลับของสตรีก่อนที่นางจะแต่งงาน หุก่มว่าอย่างไร ?

ถาม


การโกนขนลับของสตรีก่อนที่นางจะแต่งงาน หุก่มว่าอย่างไร ? 

ตอบ


อนุญาตให้สตรีโกนขนลับก่อนที่นางจะแต่งงาน และถือเป็น สุนัต (สนับสนุนให้ปฎิบัติ)
 

ดู ตำรา الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية โดย เชค อะลีย์ ญุมอะฮฺ มุฟตีใหญ่แห่งอียิปต์ ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่อง ความสะอาด หน้าที่ 14


http://www.sunnahstudent.com/forum/index.php/topic,6536.0.html

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง