หากมีหลายๆ ทัศนะจากคำกล่าวท่านอิมามชาฟิอีย์ เราจะเลือกทัศนะไหน ?

ถาม


มีมากมายเหลือเกินจากตำราฟิกฮฺซึ่งผู้ที่ทำการชาเราะฮฺ (อธิบาย) ตำราฟิกฮฺได้กล่าวว่า “นี่คือ ทัศนะหนึ่งจากหลายๆ ทัศนะ ของท่านอิมามชาฟิอีย์” ดังนั้น จะอนุญาตหรือไม่ที่จะให้เราเลือกปฏิบัติตามที่ตัวเองสะดวก ?

ตอบ


หากในประเด็นหนึ่งๆ มีหลายทัศนะจากคำกล่าวของท่านอิมาม อัช-ชาฟิอีย์ ให้เราเลือกปฏิบัติตามทัศนะที่ท่านอิมาม อัล-นะวาวีย์ ได้เลือกเฟ้นเอาไว้


ดู ตำรา الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية โดย เชค อะลีย์ ญุมอะฮฺ มุฟตีใหญ่แห่งอียิปต์ ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่อง อัล-กุรอานและการอรรถาธิบาย หน้าที่ 157
ttp://www.sunnahstudent.com/forum/index.php/topic,6525.0.html

 

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง