การขุดศพขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อจะทำให้เขาหันไปสู่ทิศกิบละฮฺ หุก่มว่าอย่างไร ?

ถาม
การขุดศพขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อจะทำให้เขาหันไปสู่ทิศกิบละฮฺ หุก่มว่าอย่างไร ??

ตอบ
การขุดศพขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อจะทำให้เขาหันไปสู่ทิศกิบละฮฺนั้น ถือว่า เป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้
 

ดู ตำรา الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية โดย เชค อะลีย์ ญุมอะฮฺ มุฟตีใหญ่แห่งอียิปต์ หน้าที่ 144
http://www.sunnahstudent.com/forum/index.php/topic,6511.0.html

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง