การวางตำราอื่นๆ ให้อยู่เหนืออัล-กุรอาน หรืออยู่บนอัล-กุรอาน หุก่มว่าอย่างไร ?

ถาม
การวางตำราอื่นๆ ให้อยู่เหนืออัล-กุรอาน หรืออยู่บนอัล-กุรอาน หุก่มว่าอย่างไร ??

ตอบ
ไม่อนุญาตให้วางตำราอื่นๆ ให้อยู่เหนืออัล-กุรอาน หรืออยู่บนอัล-กุรอาน นี่เป็นสิ่งที่หะรอม
 

ดู ตำรา الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية โดย เชค อะลีย์ ญุมอะฮฺ มุฟตีใหญ่แห่งอียิปต์ หน้าที่ 156
http://www.sunnahstudent.com/forum/index.php/topic,6523.0.html
 

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง