ฟัตวาเชคบินบาซฺ เกี่ยวกับฮุกุ่มการจัดตั้งละหมาดญุมุอะฮ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

การเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเงื่อนไขของการละหมาดญุมุอะฮ์

คำถาม: ฮุกุ่มการจัดทำละหมาดญุมุอะฮ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อาศัยของตน

ฟัตวาโดยเชคบินบาซฺ: บรรดานักปราชญ์ได้ระบุว่า ไม่จำเป็นบนพวกท่าน(นักศึกษา)และผู้ที่อยู่ในฐานะเหมือนกับพวกท่าน(เช่น ผู้ที่เดินทางมาทำการค้าขาย)จัดทำละหมาดญุมุอะฮ์ ยิ่งกว่านั้น ในการใช้ได้(เศาะห์)ของละหมาดญุมุอะฮ์นั้น ต้องพิจารณาก่อน เพราะแท้จริงจำเป็นบนพวกท่านต้องละหมาดซุฮ์ริ เพราะพวกท่านคล้ายกับพวกที่เดินทางและพวกที่อยู่แถบในทะเลทราย และความจริงแล้วการละหมาดญุมุอะฮ์นั้นจำเป็นแก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้น

หลักฐานสิ่งดังกล่าว ก็คือ แท้จริงท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยใช้ให้คนเดินทางและผู้ที่อยู่ในแถบทะเลทรายทำละหมาดญุมุอะฮ์ และท่านนะบีย์และเหล่าศอฮาบะฮ์เองก็ไม่เคยทำละหมาดญุมุอะฮ์ในการเดินทางของพวกเขา และได้มีบรรดาหลักฐานหะดีษที่ซอฮิห์ได้ระบุว่า ในปีฮัจญ์อำลานั้นท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ทำละหมาดซุฮ์ริที่ทุ่งอะร่อฟะฮ์ในวันศุกร์และท่านนะบีย์ก็ไม่ได้ละหมาดญุมุอะฮ์และไม่ได้ใช้ให้บรรดาหุจญาจญฺ(ผู้ที่ไปทำฮัจญฺ)ทำละหมาดญุมุอะฮ์อีกด้วยเนื่องจากพวกเขาอยู่ในหุกุ่มของผู้ที่เดินทาง และข้าพเจ้าก็ไม่รู้เลยว่ามีการขัดแย้งกันในหมู่นักวิชาการอิสลามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาดังกล่าว อัลฮัมดุลิลลาฮ์ นอกจากมีการขัดแย้งที่แหวกแนวจากตาบิอีนบางส่วนที่ไม่ควรนำมาเป็นบรรทัดฐาน

แต่ถ้าหากพบกว่ามีบรรดามุสลิมีนที่เป็นคนในพื้นที่ทำการจัดตั้งละหมาดญุมุอะฮ์ แน่นอนว่าตามบทบัญญัติศาสนานั้น อนุญาตให้พวกท่านหรือผู้ที่มีสภาพเหมือนกับพวกท่านที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นชั่วคราวเพื่อทำการศึกษาและค้าขาย เป็นต้น ต้องทำการละหมาดญุมุอะฮ์พร้อมกับคนในพื้นที่ได้เพื่อจะได้รับคุณความดีในละหมาดญุมุอะฮ์ และมีปราชญ์กลุ่มหนึ่งกล่าวว่า จำเป็นแก่ผู้ที่เดินทางแล้วอยู่อาศัยเกินระยะเวลาที่ห้ามย่อละหมาด ต้องทำการละหมาดการละหมาดญุมุอะฮ์ตามคนในพื้นที่

วัลลอฮุอะลัม

อ้างอิงจาก: เว็ปไซต์ของเชคบินบาซฺ http://www.binbaz.org.sa/mat/1327 (16/9/2555)

สิ่งที่ได้รับจากฟัตวาของชัยค์ บิน บาซฺ คือ

  1. การละหมาดญุมุอะฮ์นั้น มีเงื่อนไขว่าต้องกระทำขึ้นโดยคนในพื้นที่เดิม ส่วนนักศึกษาไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่เดิม แต่เป็นผู้ที่ไปอยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้น จึงจัดตั้งการทำละหมาดญุมุอะฮ์ไม่ได้

  2. ท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไม่เคยใช้ให้มุสลิมที่อยู่แถบทะเลทรายทำละหมาดญุมุอะฮ์ ทั้งที่บรรดาผู้คนที่อยู่แถบทะเลทรายมีมากมาย และสามารถรวมตัวกันละหมาดญุมุอะฮ์ได้ แต่พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในแถบทะเลทรายแบบถาวร ท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงไม่ใช้ให้พวกเขาละหมาดญุมุอะฮ์แต่ใช้ให้พวกเขาละหมาดซุฮ์ริ ดังนั้นนักศึกษาก็เช่นเดียวกัน ที่เดินทางออกจากบ้านเกิดตนเอง แล้วไปอาศัยอยู่ในแถวมหาวิทยาลัยแบบชั่วคราวและห่างไกลจากมัสยิดในพื้นที่ ก็ให้ละหมาดซุฮ์ริ ไม่ใช่ละหมาดญุมุอะฮ์

  3. ท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เดินทางไปทำฮัจญ์อำลาและตั้งใจที่จะอาศัยอยู่หลายวัน แต่ท่านกลับไม่ทำละหมาดญุมุอะฮ์ในวันศุกร์และท่านทำละหมาดซุฮ์ริตามปกติ

  4. ผู้ที่เดินทางแล้วอยู่อาศัยในพื้นที่นั่นจนเกินกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้ย่อละหมาดได้นั้น หากมีคนในพื้นที่จัดตั้งละหมาดญุมุอะฮ์ขึ้น ก็จำเป็นแก่ผู้ที่มาอาศัยชั่วคราวทำการละหมาดร่วมกับคนในพื้นที่นั้น และนักศึกษามหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน ที่เดินทางมาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยและอาศัยอยู่หลายวันจนไม่สามารถย่อละหมาดได้ ก็จำเป็นต้องละหมาดญุมุอะฮ์ในกรณีที่คนในพื้นที่ได้จัดตั้งละหมาดญุมุอะฮ์ขึ้น แต่ถ้าหากคนในพื้นที่ไม่ได้จัดตั้งละหมาดญุมุอะฮ์ขึ้นหรืออยู่ไกลมัสยิด ก็ให้นักศึกษาละหมาดซุฮ์ริตามปกติ

วัลลอฮุอะลัม

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง