หัวใจของการถือศีลอด

อัลเลาะฮ์ตะอาลา ได้ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องเดือนร่อมะฎอนและฮุกุ่มต่างๆ ของการถือศีลอดในครั้งเดียวในซูเราะฮ์อัลบะก่อเราะฮ์จากอายะฮ์ที่ 183-187 แต่สิ่งที่ทำให้ฉุกคิดในหัวใจก็คือ ระหว่างอายะฮ์ที่ 183-187 นั้น มีอายะฮ์หนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับฮุกุ่มของการถือศีลอดเลย แต่อัลเลาะฮ์ตะอาลาทรงนำมาสอดแทรกไว้ในบรรดาอายะฮ์ต่างๆ ที่กล่าวถึงฮุกุ่มการถือศีลอดเดือนร่อมะฎอน นั่นก็คืออายะฮ์ 186 ที่มีใจความว่า

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“เมื่อบรรดาปวงบ่าวของข้าได้ถามเจ้าถึงข้า (ว่าข้าอยู่ใหน?) แท้จริงข้าอยู่ใกล้ยิ่ง ข้าจะตอบรับการวอนขอจากผู้ที่วอนขอเมื่อเขาได้วอนขอต่อข้า ดังนั้นพวกเขาจงตอบรับข้าเถิดและศรัทธาต่อข้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่บนทางที่ถูกต้อง” [อัลบะก่อเราะฮ์: 186]

ดังนั้นอายะฮ์ที่ 186 เป็นรหัสส่งเป็นสัญญาณสู่หัวใจผู้มีความผูกพันกับอัลเลาะฮ์ตะอาลาว่า มันคืออายะฮ์ที่เป็นหัวใจของการถือศีลอด โดยอัลเลาะฮ์ตะอาลาประสงค์ให้หัวใจผู้ทำการถือศีลอดนั้นถวินหาพระองค์ ถวินหาความโปรดปราน ถวินหาความเมตตา และรู้สึกต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยความรู้สึกอยู่เสมอว่าอัลเลาะฮ์ทรงอยู่ใกล้ชิด ด้วยการทรงรู้ ทรงมอง และทรงตอบรับการวอนขอของผู้ถือศีอดอยู่ตลอดเวลา

และความรู้สึกของหัวใจเช่นนี้ จะทำให้ผู้ถือศีลอดตอบรับอัลเลาะฮ์ในปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาใช้และทำให้มีความศรัทธามั่นว่าพระองค์ทรงใกล้ชิดเพื่อพวกเขาจะเดินอยู่บนทางของพระองค์และมีความรักต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งในขณะถือศีลอดนั่นเอง

แสดงความคิดเห็น

ติดตามได้ทาง