เสียงบรรยาย

หัวข้อ บรรยายโดย เข้าชม
เสียงบรรยาย : เตาบะฮ์ก่อนร่อมะฎอน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 5,392 ครั้ง
เสียงบรรยาย : ขุมคลังแห่งเดือนชะอฺบานสู่เดือนร่อมะฎอน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,571 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลคอลิก อัลบาริอ์ อัลมุเศาวิร อ.อารีฟีน แสงวิมาน 5,578 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุตะกับบิร อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,036 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลญับบาร อ.อารีฟีน แสงวิมาน 3,829 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลอะซีซ อ.อารีฟีน แสงวิมาน 5,988 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุฮัยมิน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 3,902 ครั้ง
เสียงบรรยาย : เราจะตามอัลกุรอานและอัลหะดีษโดยตรงได้หรือไม่? อ.มูฮัมหมัด ไพบูลย์ เจ๊ะยอเด, อ.อารีฟีน แสงวิมาน, อ.อาลี เสือสมิง 6,450 ครั้ง
เสียงบรรยาย : ความตักวา อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,491 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุมิน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 3,625 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัสสลาม อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,617 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลกุดดู้ซ อ.อารีฟีน แสงวิมาน 3,632 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมาลิก อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,077 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัรเราะห์มาน อัรเราะฮีม อ.อารีฟีน แสงวิมาน 5,103 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลเลาะฮ์ อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,321 ครั้ง

ติดตามได้ทาง