เสียงบรรยาย

หัวข้อ บรรยายโดย เข้าชม
เสียงบรรยาย : เตาบะฮ์ก่อนร่อมะฎอน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 5,535 ครั้ง
เสียงบรรยาย : ขุมคลังแห่งเดือนชะอฺบานสู่เดือนร่อมะฎอน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,733 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลคอลิก อัลบาริอ์ อัลมุเศาวิร อ.อารีฟีน แสงวิมาน 5,715 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุตะกับบิร อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,200 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลญับบาร อ.อารีฟีน แสงวิมาน 3,963 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลอะซีซ อ.อารีฟีน แสงวิมาน 6,105 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุฮัยมิน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,029 ครั้ง
เสียงบรรยาย : เราจะตามอัลกุรอานและอัลหะดีษโดยตรงได้หรือไม่? อ.มูฮัมหมัด ไพบูลย์ เจ๊ะยอเด, อ.อารีฟีน แสงวิมาน, อ.อาลี เสือสมิง 6,570 ครั้ง
เสียงบรรยาย : ความตักวา อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,661 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุมิน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 3,754 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัสสลาม อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,761 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลกุดดู้ซ อ.อารีฟีน แสงวิมาน 3,756 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมาลิก อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,233 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัรเราะห์มาน อัรเราะฮีม อ.อารีฟีน แสงวิมาน 5,263 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลเลาะฮ์ อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,534 ครั้ง

ติดตามได้ทาง