เสียงบรรยาย

หัวข้อ บรรยายโดย เข้าชม
เสียงบรรยาย : เตาบะฮ์ก่อนร่อมะฎอน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 5,628 ครั้ง
เสียงบรรยาย : ขุมคลังแห่งเดือนชะอฺบานสู่เดือนร่อมะฎอน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,871 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลคอลิก อัลบาริอ์ อัลมุเศาวิร อ.อารีฟีน แสงวิมาน 5,799 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุตะกับบิร อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,301 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลญับบาร อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,029 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลอะซีซ อ.อารีฟีน แสงวิมาน 6,195 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุฮัยมิน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,117 ครั้ง
เสียงบรรยาย : เราจะตามอัลกุรอานและอัลหะดีษโดยตรงได้หรือไม่? อ.มูฮัมหมัด ไพบูลย์ เจ๊ะยอเด, อ.อารีฟีน แสงวิมาน, อ.อาลี เสือสมิง 6,652 ครั้ง
เสียงบรรยาย : ความตักวา อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,730 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุมิน อ.อารีฟีน แสงวิมาน 3,832 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัสสลาม อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,842 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลกุดดู้ซ อ.อารีฟีน แสงวิมาน 3,834 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมาลิก อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,337 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัรเราะห์มาน อัรเราะฮีม อ.อารีฟีน แสงวิมาน 5,350 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลเลาะฮ์ อ.อารีฟีน แสงวิมาน 4,697 ครั้ง

ติดตามได้ทาง