99 พระนามของอัลลอฮ์


บรรยายโดยอาจารย์อารีฟีน แสงวิมาน
เข้าชม
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลเลาะฮ์ 4,771 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัรเราะห์มาน อัรเราะฮีม 5,390 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมาลิก 4,402 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลกุดดู้ซ 3,894 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัสสลาม 4,887 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุมิน 3,870 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุฮัยมิน 4,160 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลอะซีซ 6,246 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลญับบาร 4,078 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุตะกับบิร 4,363 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลคอลิก อัลบาริอ์ อัลมุเศาวิร 5,857 ครั้ง

ติดตามได้ทาง