99 พระนามของอัลลอฮ์


บรรยายโดยอาจารย์อารีฟีน แสงวิมาน
เข้าชม
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลเลาะฮ์ 4,609 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัรเราะห์มาน อัรเราะฮีม 5,298 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมาลิก 4,273 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลกุดดู้ซ 3,785 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัสสลาม 4,791 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุมิน 3,787 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุฮัยมิน 4,056 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลอะซีซ 6,142 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลญับบาร 4,000 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลมุตะกับบิร 4,236 ครั้ง
ไฟล์เสียงพระนามอัลเลาะฮ์ 99 : อัลคอลิก อัลบาริอ์ อัลมุเศาวิร 5,759 ครั้ง

ติดตามได้ทาง